Ingatlan közvetítő, Értékbecslő Befektetési tanácsadó Kft

EGER Arany J. u. 9

+36 890-784, 30 266-0329

Etikus Ingatlanos tanúsítvány birtokosa

Vissza a kezdőlapra

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Törvényi előírásnak megfelelően csatoljuk az Adatkezelési tájékoztatónkat, és a a panaszkezeléssel kapcsolatos teendőket
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Az Adatkezelő

A [CÉGNÉV] (székhely/hivatalos levelezési cím: Erzsébet-M 2000 Kft 3300 Eger, Arany János utca 9. cégjegyzékszám: 10-09-022414 elektronikus elérhetőség: erzsebeteger@gmail.com honlap címe: www.erzsebet2000.hu Adószám: 11173069-2-10 telefonszám: +36 30 266 0329 a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, emiatt mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt a Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklám célú adatkezelése során történő személyes adatainak kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett a Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.
2. Fogalmak

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, illetve aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

Ajánlattevő (vevő/bérlő): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi/bérbevételi ajánlatot tett.

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette vagy az Adatkezelő a közvetített ingatlan pontos címét megadta.

Ingatlankereső: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, illetve aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik.

Hírlevélre feliratkozó: Olyan személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

Segítő szolgáltatás igénybe vevője: Olyan személy, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.

Álláshirdetésre jelentkező: Az adatkezelőnél meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.

Érintett: Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek az Adatkezelő különböző szolgáltatásait igénybe vevők: Ingatlan tulajdonos, Ajánlattevő, Ingatlankereső, Hírlevélre feliratkozó, Segítő szolgáltatás igénybe vevője, Álláshirdetésre jelentkező, az Adatkezelő részére értékbecslési megbízást adó.3. Adatkezelés célja

3.1. Ingatlankereső esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon az Adatkezelő, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és az Érintett közötti kapcsolatot.

3.2. Megtekintő esetében: Vásárlás/bérbevétel céljából az Érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant tudjon megmutatni az Adatkezelő.

3.3. Ingatlantulajdonos esetében: Az Érintett és az Adatkezelő között létrejött közvetítésére vonatkozó megbízási szerződést teljesítése, amely keretében az Adatkezelő az ingatlan eladását/bérbeadását segíti elő azzal, hogy az ingatlan adatait megosztja más ingatlanközvetítőkkel és/vagy különböző hirdetési felületeken megjeleníti.

3.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Az Adatkezelőt terhelő ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § - 9. §-ai.

3.5. Ajánlattevő esetében: az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi/bérbevételi ajánlatot rögzítése és az Ingatlantulajdonos felé való továbbítása.

3.6. Értékbecslés esetében: Az Érintett és az Adatkezelő között létrejött értékbecslésre vonatkozó megbízási szerződést szerződés teljesítése.

3.7. Hírlevélküldés esetében: Az ingatlanpiacot érintő szakmai információkat és az Adatkezelő reklám tevékenység keretében akciókat, promóciót, ajánlatot tartalmazó hírlevek küldése.

3.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése.

3.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: Az Adatkezelőnél álláshirdetésre jelentkezők elbírálása.

4. Adatkezelés jogalapja

4.1. Ingatlankereső esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát.

4.2. Megtekintő esetében: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlankereséssel összefüggő szolgáltatást magas szinten nyújtsa, az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásával, illetve ezen keresztül növelje a forgalmát az ingatlan után érdeklődőknek az ingatlant bemutassa.

4.3. Ingatlantulajdonos esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

4.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § - 9. §-ai.

4.5. Ajánlattevő esetében: Szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

4.6. Értékbecslés esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

4.7. Hírlevélküldés esetében: Hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

4.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 169. §-a.

4.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

5. Kezelt adatok köre

5.1. Ingatlankereső esetében: név, lakcím (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az Érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe], fizetési ütemezés (önerő és hitel aránya).

5.2. Megtekintő esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, megtekintett ingatlan pontos beazonosításához szükséges adatok.

5.3. Ingatlantulajdonos esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail cím, ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan általános leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

5.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa, száma és másolata, kiemelt közszereplői nyilatkozat, vételár forrását megjelölő nyilatkozat.

5.5. Ajánlattevő esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail címe, ajánlati összeg és megfizetésének feltételei.

5.6. Értékbecslésre esetében: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, telefonszám, e-mail cím, ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan általános leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe].

5.7. Hírlevélküldés esetében: név, üzleti e-mail cím.

5.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: Könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok

5.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: név, születési hely és idő, lakcíme, telefonszám, e-mail cím és az életrajzban megadott egyéb adatok.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Ingatlankereső esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

6.2. Megtekintő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

6.3. Ingatlantulajdonos esetében: szerződés megszűnésétől számított 5 év.

6.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 8 évig.

6.5. Ajánlattevő esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 5 év.

6.6. Értékbecslésre esetében: szerződés megszűnésétől számított 5 év.

6.7. Hírlevélküldés esetében: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.8. Számviteli kötelezettség teljesítése esetében: az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni.

6.9. Álláshirdetésre jelentkezők esetében: személyes adatok rögzítéstől számított 1 év.

7. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, közzététel és statisztikai adatbázis képzése

7.1 [Adatfeldolgozók] Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, a szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra. A szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing / reklám célú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók és azok kategóriái, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

- [Adatfeldolgozó neve] (székhely: Budapest Alexa Miklós +3620 574 9007
Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer üzemeltetése
- [Adatfeldolgozó neve] (székhely:_Websupport Magyarország Kft https://www.mhosting.hu/kspvdolsz;___)
Adatfeldolgozás célja: szerver hosting
- [Adatfeldolgozó neve] (székhely:_____; email cím;___)
Adatfeldolgozás célja: informatikai rendszer fejlesztése


7.2. [Személyes adatok továbbítása] Az Adatkezelő az ingatlanközvetítői tevékenysége mellett segítséget nyújt az Érintetteknek más adatkezelő által végzett szolgáltatással kapcsolatosan, amelyre az Érintettnek igénye van. Az Adatkezelő ilyen esetekben az Érintett kapcsolattartási adatait (általában név, cím, e-mail cím és telefonszám) megadja a szolgáltatók részére, amely lehet: hitelközvetítő, értékbecslő, ügyvéd, energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakember, ingatlanról 3D felvételt készítő vállalkozás. Az Adatkezelő a szolgáltató nevéről és elérhetőségéről az adattovábbítás során kap pontos tájékoztatást.

Az Ingatlan tulajdonos Érintettek esetében statisztikai célú adatbázis képzés és adattovábbítás történik.

7.3. [Személyes adatok közzététele] Az Adatkezelő felhívja figyelmet, hogy az ingatlan értékesítésének elősegítése érdekében az ingatlanra vonatkozóan megadott adatok [pl. ingatlanról készült fénykép, alaprajz, ingatlan leírása, ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. telek területe] különböző internetes hirdetési felületeken közzétételre kerülnek.

7.4 [Statisztikai adatbázis képzése] A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb ár/irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai és értékesítési célból az ingatlanok adatait az Adatkezelő statisztikai adatbázis képzésére is felhasználja. Az Adatkezelő a statisztikai adatbázist megosztja a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségével (székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., telefonszám: 06 20 465 1680 e-mail cím: titkarsag.miosz@gmail.com továbbiakban: MIOSZ) a MIOSZ informatikai hátterét biztosító Vár-Köz Kft.-vel (székhely/hivatalos levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13 - 15. fszt. 50., cégjegyzékszám: 01-09-951222; elektronikus elérhetőség: info@lakáscentrum.hu; honlap címe: www.varkoz.hu) és a MIOSZ együttműködő partnereivel, azonban statisztikai adatbázis képzésére kizárólag a MIOSZ és a Vár-Köz Kft. jogosult.

A statisztikai és értékesítési adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek felhasználásra és továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek; eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, illetve helyrajzi száma sem.

8. Személyes adatok biztonsága és a személyes adatokhoz való hozzáférő személyek köre

8.2. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

8.3. Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

8.4. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Adatkezelő munkatársai és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnerei.

8.5. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelőt, munkatársait és a szolgáltatásának nyújtásában közreműködő szerződéses partnereit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

9. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

9.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
 arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről,
 az adatkezelés céljairól,
 azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,
 az adatkezelés időtartamáról,
 a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

9.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult - elektronikus úton benyújtható - panaszával a Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

9.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

9.4. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat az _erzsebeteger@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

9.5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

9.6. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból. A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, Adatkezelő székhelyére küldött levél útján, mind pedig elektronikusan az _erzsebeteger@gmail.com e-mail címre történő levél küldéssel is lehetőség van [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
 ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
 Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

9.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

9.9. Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő megvizsgálja azt, hogy a munkavállaló által hivatkozott tények, érvek miatt az Adatkezelőnek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje vagy az adatkezelést megszüntesse.

9.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

9.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósághoz fordulhat és eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.

Visszaélés- panasz bejelentés

Visszaélés- panasz bejelentés

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Foglalkoztató neve: Erzsebet-M 2000 Kft
Székhelye: 3300 Eger Arany János utca 9 fszt. 1
Adószáma: 11173069-2-10
1. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó tájékoztatás
A foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Webtitkár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146
Budapest, Abonyi utca 6. fszt. 3.; adószám: 25926509-2-42. ; cégjegyzékszám: 01-09-296653.) a Webkönyvelő
visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazás keretében, szerződés alapján mint pártatlan, az összeférhetetlenségi
szabályoknak megfelelő külső szervezet működteti a 2023. évi XXV. Törvény 19. § (2) bekezdése szerint.
2. Bejelentés tétele a belső visszaélés-bejelentési rendszerben
A bejelentést írásban, elektronikus úton, a www.konyvelés.online weboldalon, a „visszaélés bejelentése” gombra
kattintva lehet kezdeményezni. A foglalkoztató jogellenes, vagy annak feltételezett cselekménye, mulasztása miatt
bejelentést tehet az, akinek a visszaélés munkavégzéssel összefüggő tevékenysége, vagy szerződéskötési folyamat
során jutott tudomására.
A bejelentés során meg kell adni a foglalkoztató adószámát, illetve a bejelentő nevét, lakcímét, e-mail címét. A
visszaélés bejelentésére jogosultak a foglalkoztató munkavállalói, volt munkavállalói, illetve a foglalkoztatóval
szerződéses partnerei. (Részletesebb tájékoztatást a bejelentésre jogosultakról a bejelentő űrlap tartalmaz.)
A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi kellő alappal
feltételezi hogy bejelentésben előadott körülmények megfelelnek a valóságnak. A rosszhiszeműen tett bejelentés
továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely
polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során
megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.
Az írásbeli bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés
megtételéről. A visszaigazolás keretében a bejelentő általános tájékoztatást kap az eljárás szabályairól és az
adatkezelési szabályokról.
3. A bejelentés kivizsgálása
A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől -
név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a
bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.
A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
- a bejelentő nem azonosítható,
- a bejelentő nem jogosult a bejelentés megtételére,
- ugyanazon bejelentő ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés tett, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak kivizsgálásból eredő
korlátozásával nem állna arányban.
A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai
védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
4. A kivizsgálás eredménye, intézkedések
A bejelentő a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokáról, továbbá a kivizsgálás eredményéről, valamint a
megtett intézkedésekről tájékoztatást kap.
Amennyiben a bejelentésben foglalt visszaélés miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt,
intézkedés történik a feljelentés megtétele érdekében.
Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem veti fel bűncselekmény alapos gyanúját, de sérti a
foglalkoztató belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a foglalkoztató, mint
munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
Ha a lefolytatott vizsgálat alapján a bejelentés megalapozatlan, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges,
az eljárás lezárásra kerül.
5. Adatvédelem
A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő személyes adatait bizalmasan kezeli és biztosítja a
bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.
A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és
annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben
foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges
személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés
kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti. A
visszaélés-bejelentési bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat

Keresünk bérbe adandó

Keresünk bérbe adandó

bútorozott és bútorozatlan lakásokat, családi házakat fizetőképes és igényes ügyfeleinknek. Ha az Öné kiadó, és hosszú távú megbízható bérlőt keres, hívja irodánkat a 06 30 266-0329 telefonszámon. Visszahívjuk, ha hívása pillanatában nem lennénk elérhetőek.

Magunkról

Magunkról

Irodánk 1997 óta foglalkozik ingatlanközvetítéssel, értékbecsléssel, befektetési tanácsadással.

A kezdeti családi vállalkozásból napjainkra egy személyes Kft lett, melynek vezetője és alkalmazottja egyaránt én vagyok: dr. Mosolygó Lászlóné Erzsébet.

A sokféle ingatlant kezelő cégem várja az Ön jelentkezését is ingatlanával, legyen az kiadó, eladó, lakás, ház, garázs, kereskedelmi, vagy ipari ingatlan.

Akár eladóként, akár vevőként várom az Ön hívását egy önnek is megfelelő időpont egyeztetésre!
Bejelentkezem

Eladó - bérelhető ingatlanok

Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók

Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók
A VII. kerületben közel a Városligethez, Hősök teréhez négy emeletes házban 10 éve épült belső kétszintes lakások eladók. A lakások kizárólag egyben eladók. A házban lift jár, a lakások egy folyosón vannak. Az ingatlanokban beépített bútorok, modern konyhák vannak, az első szinten a nappali fürdőszoba, wc, az emeleten két háló. Némelyik lakás erkélyes, van amelyik dupla komfortos, és van olyan, amihez tároló van. A lakásokban jelenleg albérlők vannak, akik akár maradnának is. Azaz befektetőknek kitűnő választás. 640 mFt

Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók
Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók
Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók
Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók
Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók
Budapesten a Hösök teréhez közel egy emeleten 10 db 70-90 m2 -es lakások eladók

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
2010használtújszerűcirkó
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
4. emelet12700
Regisztrációs szám Ingatlan ára
BP010 640 millió Forint ---->1658031 Euro
Extrák
IKEA-s bútorok beépítve, tároló, erkély, belső kétszintes, liftes ház

Egerben

Egerben
a Szépasszonyvölgyben, 1000m2-es telken, 80m2-es borozó felújítandó állapotban felújítandó berendezésekkel kiadó. Bérleti díj: 200.000 Ft. A nagy terület alkalmassá teszi az ingatlant szőlőfeldolgozásra, leány/legénybúcsú, egyéb rendezvények szervezésére, zsíroskenyér-partira borkóstolással, bográcsgulyás főzésre, őszi mulatozásokra és szilveszterezésre, stb. Az ingatlan eladó is. Mivel kiemelt idegenforgalmi területen fekszik, szálloda is építhető rajta. A vételára 70 millió forint.

Egerben
Egerben
Egerben
Egerben
Egerben
Egerben
Egerben
Egerben
Egerben
Egerben

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
0használtgáz
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
földszint00801000
Regisztrációs szám Ingatlan ára
vv6108 200000 Forint/hó---->518 Euro/month

Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó

Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
A lakás teljeskörűen átalakított, világos körpanorámás. A konyhában csak egy mosogató van, de a dizájn követhető, vagyis hasonlóval kiegészíthető. Az ingatlan erkélyes, ill. a nappaliban és egy hálóban franciaerkély is van. A fütés házközponti, egyedi mérővel és beállíthatósággal. A lakáshoz vehető garázs is, de anélkül is eladó. Ir.ár. 75 mFt

Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó
Eger történelmi belvárosában 1 nappali 3 hálós I. emeleti 7 éve átadott lakás eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
2016újszerűkiválóközponti fűtés, egyedi méréssel
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
1. emelet22890
Regisztrációs szám Ingatlan ára
EL267 75 millió Forint ---->194301 Euro

Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó

Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Az eladó ingatlan minden ízében igényes, a nappali és az étkező a konyhával egy légtérben, de boltívekkel határolt. A földszinten egy szoba, fürdőszoba található még. Az emeleten 3 háló és egy könyvtárszoba , valamint fürdőszoba és külön illemhely lett kialakítva. A könyvtárszoba hálóként is funkcionálhat, ha erre szükség lenne. A ház alatt egy utcára is nyíló, valamikor üzlethelyiségként működő, bérbe adható tágas helyiség van. De ezen a szinten további tárolók is találhatók, melyek víz- és villanyellátása elkülönül a lakásétól. A tágas kertben terasz, és pavilon fokozza a kényelmet. A lakás bejáratával egy szinten van a garázs /egy autós/ ahonnan a további tárolóhelyiségekbe lehet jutni. Az ingatlan 1/1 tulajdonban van, tehermentes.

Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó
Cifrakapu úton zártsorúan beépített exkluzív családi ház eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
0újszerűkiválócirkó
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
1. emelet60158922
Regisztrációs szám Ingatlan ára
CSSZ01 119 millió Forint ---->308290 Euro
Extrák
igényes beépített bútorok, részei a vételárnak, parkosított udvar

Eger belvárosi luxus kivitelű apartmanlakás eladó

 Eger belvárosi luxus kivitelű apartmanlakás eladó
Az 57 m2 ingatlan akár magán, akár befektetési célra alkalmas. A lakás egyterű, de tagolható, ha valaki lakni szeretné. A képen látható teljes felszerelés az adásvételi ár része. Ára: 57 mFt

 Eger belvárosi luxus kivitelű apartmanlakás eladó
 Eger belvárosi luxus kivitelű apartmanlakás eladó
 Eger belvárosi luxus kivitelű apartmanlakás eladó
 Eger belvárosi luxus kivitelű apartmanlakás eladó
 Eger belvárosi luxus kivitelű apartmanlakás eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
2018újszerűújszerűgáz
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
4. emelet10570
Regisztrációs szám Ingatlan ára
EL208 57 millió Forint ---->147668 Euro

Hajduböszörményben a gyógyfürdőnél külsőleg elkészült épület 60 %-os belső készültséggel eladó

Hajduböszörményben a gyógyfürdőnél külsőleg elkészült épület 60 %-os belső készültséggel eladó
Az épület készültségi foka: 60 %. Gyakorlatilag kívülről késznek látszik, de belül még messze van a befejezéstől. A funkciója eredetileg társasház lett volna, de ezt a beruházó módosította, igy 12 apartman kiszolgáló helyiségekkel lett a végcél. Az engedélyezett férőhelyek száma minimum 60-80 fő. Az ingatlan ebben a félkész állapotában várja azt, aki befejezné és kulcsrakészen elkészítené az új koncepció alapján az ingatlant. A további várható költség cca 200 millió forint. a z érdeklődőknek el tudjuk küldeni a látványterveket, ill. az alaprajzokat. Az ingatlan fekvése településen belül kiváló, központi hely. Az épülő BMW gyártól 15 km-re, és autópályán megközelítve az akkumulátor gyártól 30 km-re. Ezek a beruházások a dolgozói létszámokat tekintve potenciális szálláskeresők lehetnek. Vagyis a szálláshely nemcsak idegenforgalmi célra használható. Várjuk érdeklődését. További külső/belső képeket, tervrajzokat tudunk küldeni komoly érdeklődés esetén. Ir.ár: 290 mFt

Hajduböszörményben a gyógyfürdőnél külsőleg elkészült épület 60 %-os belső készültséggel eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
0újépítésűúj építésűgáz
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
földszint0000
Regisztrációs szám Ingatlan ára
VVH 01 290 millió Forint ---->751295 Euro

Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó

Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Eger felnémeti városrészében a Csalogány utcában eladó egy 250 m2 lakóterületű, kétszintes családi ház, melynek teljes alapterületének megfelelő, normál bemagasságú mínusz szintje is van. Ez utóbbiban bárpultokat építettek, mivel alkalmas szórakozóhelynek is. Jelen tulajdonosai ezt nem fejezték be, de az ingatlan új tulajdonosának kiváló lehetőséget jelent, mivel a hely összeköttetésben áll a kerttel, önálló kijárattal. Jelenleg a sarokház vendégházként prosperál: a földszinti komplett lakást a tulajdonosok lakják, az emeleten azonban 3 nagyméretű szoba, fürdőszoba és konyha áll a fizetővendégek rendelkezésére. A ház előtt négy autónak kialakított parkoló készült. A bevezetett vendégház kezelése immár nehézséget okoz a tulajdonosoknak, és kisebb családi otthont szeretnének. Igy a kínálati árból Eger bármely részén 2-3 szobás családi házat max. 80 mFt-ig beszámítanának. A kert csak 400 m2, de mégis alkalmassá tették a vendégek részére a nyársalást, a fedett szín és nappaliból nyíló nagy teraszt a főzőcskére, poharazgatásra. A kertet a nagyméretű garázsépület határolja, mely az utcáról nyílik és nemcsak a kocsinak, hanem raktárként is használható. A környék csendes, családi házas övezet, de a mínusz szint lehetővé teszi az akár egész éjszaka tartható hangos szórakozást. Ha valaki befektetésnek venné, akkor 5 szobával és dupla konyhával és fürdővel számolhat a jövőben, ha maga nem lakna az épületben. Vagyis vendégházat kínálunk elsősorban minden felszerelésével, és eddigi visszatérő vendégeivel. Ir.ár: 139 mFt HELYETT 125 mFt

Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó
Felnémeten családi házas övezetben idegenforgalmi célokra kialakított családi ház eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
0használtátlagosgáz
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
1. emelet5000
Regisztrációs szám Ingatlan ára
ECS3577 125 millió Forint ---->323834 Euro

Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó

Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Eger felnémeti városrészén zöldövezeti családi házas övezetében két lakásos családi ház eladó. Az ingatlan vagy nagycsaládosoknak, vagy összeköltözőknek kiváló, mert a ház két bejárattal rendelkezik, igy önállóan megközelíthető két önálló lakrész. A jelenlegi főbejáraton belépve az előszobába jutunk, ahonnan nyílik egy hálószoba kétszárnyú ajtóval a terasz felé, majd fürdőszoba WC-vel és bidével, kádas kivitelben, és mielőtt a konyhába lépnénk, balra egy 30 m2 nappali következik mellette tárolóval. A nappali az ablakok elhelyezése következtében akár ketté is osztható, ha a földszinti lakást választónak több szobára lenne szüksége. A szint a konyhával zárul. A konyha szintén 30 m2, hosszú körbeülhető asztallal, és alsó/felső szekrényes konyhabútorral, beépített mosogatógéppel, és hűtővel. A konyhából spájz is nyílik. Ha nagycsaládosok vennék meg az ingatlant, lehet folytatni a nézelődést egy 28 m2 hallal, amit jelenleg a folyosóról, a konyhából és a hátsó bejáratból egyaránt meg lehet közelíteni. De itt lehet az ajtókat lezárni és önálló lakrészként birtokolni az emeletet. ami a nappalival kezdődik, amiben helyet kapott egy konyha is. A folyosóról 5 szobába lehet bejutni külön bejáratokon, szemben két WC, mellettük egy tágas kádas-zuhanyozós fürdőszoba.
Az ingatlant adottságai apartmanozásra is alkalmassá teszik. Az 1000 m2 fölötti kert közepén helyezkedik el az épület, igy ha két tulajdonosa lenne, mindkét oldalon kellően nagy telek állna rendelkezésre. Ennyi jó jellemző, és az ára ehhez képest nagyon kedvező, mindössze 74,5 millió forint, amely alkuképes.

Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó
Felnémeten a Felvégi utcában kétszintes kúria jellegű épület eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
0használtátlagosgáz
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
1. emelet802001000
Regisztrációs szám Ingatlan ára
ecs3576 74.5 millió Forint ---->193005 Euro

Egerben a Maklári hóstyán forgalmas helyen található az üzletként használt családi ház. Jelenleg is működik, a tevékenység folytatható benne, vagy más üzleti célra is felhasználható. Utcára nyíló kijárattal, gépkocsi beálláshoz ún. száraz kapu és az udvar végén garázs áll rendelkezésre. Az épület korábban lakóházként funkcionált, ami visszaállítható, ha valaki inkább földszintes 3 szobás családi házra vágyik. Alkalmas továbbá szolgáltató és ügyvédi tevékenységek folytatására is. Ir.ár: 52 mFt HELYETT 50 MFt

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
2004használtátlagosközponti fűtés
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
földszint0093278
Regisztrációs szám Ingatlan ára
VV6239 50 millió Forint ---->129534 Euro

Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó

Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Az 1 nappali 3 hálós ingatlan 2 garázzsal eladó. A ház befejezés előtt áll. Sajnos a csapadékos időjárás miatt a kerti tereprendezés, a kerítés elkészítése, valamint a teraszok feltöltése és kialakítása még várat magára, de nem akadálya a szerződéskötésnek. A burkolatok a szobában a vevőre várnak, hogy az általa kiválasztott laminált parketta kerülhessen beépítésre. A nappali/konyha köves burkolata már készen van. A fürdőszobákba /földszinten zuhanyozós, emeleten kádas/ burkolata szintén a vevő beleegyezésére vár. A szobák mindegyikéhez gardróbszoba tartozik, a nappali a konyhával közös, ahol a kiállások megvannak. A konyha nincs a vételárban, de a beruházó szívesen beépíti a vevő által hozott konyhapaneleket. Az ingatlan ára: 90 mFt Az ár kulcsrakészen értendő.

Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó
Egerben az Almagyar domb egyik zöldövezeti utcájában új építésű családi ház befejezés előtti állapotban eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
2023újépítésűúj építésűközponti fűtés
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
földszint30150350
Regisztrációs szám Ingatlan ára
úh01 90 millió Forint ---->233161 Euro

Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó

Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó
A lakás 60 m2 , nappali/konyha összeállítású vendégfogadó, kényelmi berendezésű terület tárul a belépő elé, az erkélyes panorámával együtt. A háló és a gyerekszoba, valamint a kádas fürdőszoba a külön WC-vel a lakás rejtettebb zugaiban található megőrizve lakói intimitását. Az árba az igényesen kialakított konyhabútor - melybe beépítették a sütőt, a mikróhullámú sütőt, a hűtőt és a páraelszívót - valamint a rejtett világítás a vételárba beleszámít. Ir.ár: 62 mFt Garázs vehető hozzá.

Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó
Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó
Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó
Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó
Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó
Eger történelmi belvárosában I. emeleti, luxus ingatlan eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
2016újszerűújszerűgáz
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
1. emelet21600
Regisztrációs szám Ingatlan ára
EL265 62 millió Forint ---->160622 Euro
Extrák
beépített egyedi konyhabútor, igényes

Egerben a kórházhoz közel 2016-ban átadott ház I. emeletén luxus ingatlan eladó

Egerben a kórházhoz közel 2016-ban átadott ház I. emeletén luxus ingatlan eladó
A házban szintenként 5 lakás van. Ennek a kis létszámú társasháznak eladó az egyik lakása. Az előszobából a nappali/konyhába érünk. Innen is van kijárás a loggiára, ahogy a belőle nyíló tágas lakószobából is van a lehetőség a kellemes fedett erkélyre kijutni. A nappali folytatásaként jobbról az önálló mosdós WC-hez, balról a kádas, fürdőszobához jutunk. A kádas fürdésen kívül lehetőség van zuhanyozásra, hiszen a fröccsölésgátló mozgatható plexi segítségével a víz nem árasztja el a fürdőszobát. A folyosói bejárattal szemben és jobbra egy-egy tágas szoba nyílik, melyekről önállóan is van kijutási lehetőség a lakás másik erkélyére. A beépített konyha, a burkolatok, a nyílászárók jó ízlésről és a jelenlegi tulajdonos komoly ráfordításairól tanúskodnak. A lakás irányára: 91 mFt

Egerben a kórházhoz közel 2016-ban átadott ház I. emeletén luxus ingatlan eladó
Egerben a kórházhoz közel 2016-ban átadott ház I. emeletén luxus ingatlan eladó
Egerben a kórházhoz közel 2016-ban átadott ház I. emeletén luxus ingatlan eladó
Egerben a kórházhoz közel 2016-ban átadott ház I. emeletén luxus ingatlan eladó
Egerben a kórházhoz közel 2016-ban átadott ház I. emeletén luxus ingatlan eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
2016újszerűújszerűközponti fűtés
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
1. emelet30900
Regisztrációs szám Ingatlan ára
EL264 91 millió Forint ---->235751 Euro
Extrák
két erkély, beépített egyedi konyhabútor, igényes

Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!

Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Egy telken két - egyenként 3 szobás családi ház egy helyrajzi számon egyben eladó. A földszintes épület 1989-ben épült, a részben ráépült tetőteres újabb ingatlan 2008-ban- A konyhák egyik ingatlanban sem berendezettek, a földszinti fürdőszoba kádas, elkülönült WC-vel, az emeleti sarokkádas, és zuhanyozós. A lakások alatt, de az udvar szintjével egyező szintű bejárattal megközelíthetően lehet 2 garázsba jutni. A garázsok között tárolók és szauna található. Az udvaron önállóan áll a harmadik garázs. A lakások külön bejáratúak, de a valamikori egybenyitás visszaállítható, mert csak egy gipszkarton fal lett az anyaga a különválasztásnak. Az emeleti lakásnak a konyha és a bejárat előtt terasza van. A képen látható berendezések már nincsenek az ingatlanban, mivel a kiköltözés megtörtént, igy azonnal birtokba vehető az új tulajdonosnak. Az udvar dísze a 8x5 méteres úszómedence a szükséges összes felszereléssel , télen takaró védi a hidegtől. A medence körül tujasor, árnyékot nyújtó faház, halastó és kerti kemence, tároló és jakuzzi van. A kertből egy kisebb területet leválasztottak a tulajdonosok konyhakert és kutyatartás céljára. Az ingatlan Egertől 10 km-re fekszik, de közel van Maklár és Füzesabony, vagy Mezőkövesd is. Az ára 60 mFt. Ez azt jelenti, hogy a lakások áráért /2x30 millió Ft/ a vevő hozzájut a 3 garázshoz, a díszkővel burkolt, medencével és pihenőházzal kialakított udvarhoz, valamint a szaunához és a tágas tárolóhelyiségekhez. Várjuk jelentkezését!

Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!
Andornaktályán úszómedencés telken 2 önálló lakóház egyben olcsón eladó!

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
1989használtújszerűcirkó
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
földszint603671216
Regisztrációs szám Ingatlan ára
vcs3683 60 millió Forint ---->155440 Euro
Extrák
úszómedence, szauna, 3 garázs, halastó, tujasor

Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó

Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
A Felsővárosban élelmiszerbólt, iskola, óvoda, szolgáltatóház által jól ellátott parkosított részén eladó ez a szépen gondozott 3. emeleti lakás. A fürdőszoba két éve került teljeskörü felújításra, a konyhai beépített bútor, a klíma része a vételárnak. A képen látható bútorok már nincsenek a lakásban, mert a tulajdonos elköltözött, ami azt jelenti, hogy az ingatlan azonnal költözhető Ir.ár: 28 mFt

Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó
Egerben a Kallómalom utcában 2,5 szobás jól karbantartott, újszerű lakás eladó

Ép. éve Épület állapot Ingatlan állapot Fűtés
0használttávfűtés
Emelet Szoba Félszoba m2 Telek m2
3. emelet21600
Regisztrációs szám Ingatlan ára
EL263 27.8 millió Forint ---->72021 Euro
Extrák
beépített gardrób